چغندر قند

چغندر قند

چغندر قند گیاهی دو لپه و از خانواده chenopodiaceae است. گیاهی است روز بلند و بومی مدیترانه و آسیای صغیر، که حدود ۲۰۰۰-۱۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در آن نواحی کشت می‌شده است. چغندر گیاهی است دو ساله، که در سال اول تشکیل ریشه‌اصلی‌(غده) داده و در سال دوّم پس از گذراندن دوره سرما، ساقه گل‌دهنده و بذر تولید می کند. گیاهان خانواده چغندر یا بخصوص در شن‌زارها ، چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان از اهمیت اکولوژیکی بسیار بالایی برخوردارند. در مناطق بیابانی و شن‌زارها به دلیل سیلابی شدن نزولات جوی ، وزش بادهای شدید ، و کمبود وجود باکتریها ، گیاهان و سایر موجودات زنده ، خاک همواره در معرض فرسایش و نابودی قرار دارند. در این خاکها مهمترین عاملی که می‌تواند از فرسایش خاک جلوگیری کرده، ذرات خاک را در جای خود تثبیت کند، وجود گیاهانی از این خانواده است .