فیسالیس

عروسک پشت پرده، گیاهی با نام خنده دار اما بسیار مفید

1080 723 جهاندار

فهرست مطالب: مقدمه گیاهشناسی تاریخچه شرایط اقلیمی زراعت مواد موثره و ترکیب شیمیایی خواص درمانی نحوه مصرف منابع     مقدمه: عروسک پشت پرده گیاهی بسیار زیبا و جذاب که به دلیل خاصیت ضد‌باکتری، ضد‌درد و…

ادامه مطلب