موسیر

موسیر گیاهی نام آشنا با خواص فراوان

512 384 سعیده سعادتی فر

موسیر (Allium hirtifolium) از خانواده Alliaceae  بومی ایران است و به عنوان یک گونه وحشی در کوه‌های زاگرس رشد می‌کند (۱). اطلاعات کمی در مورد ترکیبات موجود در این گیاه وجود دارد. ساپونین، ساپوجنین، ترکیبات…

ادامه مطلب