سرخارگل

جادوی سرخارگل درایمنی بدن

3024 4032 سعیده سعادتی فر

سرخارگل (Echinacea purpurea) با نام رایج Purple coneflower، گیاهی چندساله از گونه‌ی Echinacea و بومی آمریکای شمالی است (۱ و ۲). اندام هوایی سرخارگل حاوی آلکامیدها، استرهای کافئیک اسید؛ به طور عمده اسید سیکوریک، پلی‌ساکاریدها…

ادامه مطلب