بادرنجبویه

آرامش اعصاب با گیاه نام آشنای بادرنجبویه!

1024 768 جهاندار

بادرنجبویه(Melissa officinalis) بادرنجبویه گیاهی علفی و چندساله به ارتفاع ۳۰ تا ۸۰ سانتی‌متر از خانواده  Lamiaceae و بومی مناطق معتدل نیم‌کره‌ی شمالی که با نام لاتین lemon balm شناخته شده است(۱). این گیاه دارای ریشه…

ادامه مطلب